Regulamin Woodbox Istebna

Regulamin korzystania z naszych domków stworzyliśmy w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2018r.

 1. Woodbox’y wynajmujemy na doby.
 2. Zakwaterowanie następuje po godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba, że uzgodniono inaczej z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w warunkach zakwaterowania Klient powinien zgłosić właścicielowi do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu domku.
 4. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Klient otrzymuje klucze do Woodbox’a od właściciela lub osoby za to odpowiedzialnej po wcześniejszym podaniu godziny przyjazdu.
 6. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę odbioru kluczy do Woodbox’a, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznego osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 7. Podczas przekazania kluczy do Woodbox’a, Klient okazuje dowód tożsamości.
 8. Na terenie całego obiektu, w tym domkach, łazienkach, na tarasach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, poza wyznaczonymi miejscami. W przypadku stwierdzenia zapachu dymu papierosowego lub innych oznak palenia w pomieszczeniach Klient zobowiązany będzie do rekompensaty finansowej w wysokości 500 zł na rzecz ozonowania całego domku.
 9. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o niezwłoczne zgłaszanie ich właścicielowi, co umożliwi natychmiastową reakcję.
 10. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
  b. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  c. profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 11. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie całego kompleksu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 12. Klient powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej spostrzeżeniu.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 14. W przypadku wyrządzenia szkód w tym obiekcie Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką na ręce właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze.
 15. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
 16. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych w Woodbox’ie podczas nieobecności Klienta.
 17. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta, pozostawionego na niestrzeżonym parkingu kompleksu Woodbox Istebna.
 18. Każdorazowo opuszczając pokój Klient powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 19. Klient nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Klienta w Woodbox’ie będą odesłane na adres wskazany przez Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 21. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Klient nie może używać otwartego ognia w tym świec, kadzidełek, zapalniczek a także jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia Woodbox’a poza: komputerami, telefonami oraz maszynkami do golenia.
 22. Zachowanie Klientów nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym Klientom. Właściciel kompleksu może odmówić dalszego świadczenia usług sobie, która narusza tą zasadę.
 23. Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin rezerwacji oraz zasady obowiązujące w kompleksie Woodbox Istebna.

ADRES:

Woodbox
Zaolzie 1853
43-470 Istebna

TELEFON:

(+48) 535 226 123

E-MAIL:

rezerwacje@woodboxistebna.pl

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

Dołącz do nas

Facebook Pagelike Widget