Polityka Prywatności

Adres naszej strony internetowej to: http://woodboxistebna.pl/

Administratorem danych jest: F.H.U Copy Art Marek Morawiec ul.Rolna 5, 43-400 Cieszyn

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie;

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich;

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.